Bijdrage aanvragen

Voorwaarden

Er zijn wel voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.  Na de aanvraag van een activiteit beoordeelt het bestuur van het Cultuurfonds Westerveld of de activiteit voor een bijdrage in aanmerking komt.

Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moet aan een aantal van de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  1. De activiteit vindt in de gemeente Westerveld plaats of heeft er betrekking op;
  2. De activiteit is gericht op meerdere dorpen in de gemeente Westerveld;
  3. Aan de activiteit werken meerdere disciplines, mensen of groepen mee;
  4. De activiteit is toegankelijk voor het publiek en levert een bijdrage aan het cultuurtoerisme;
  5. De activiteit is waardevol en kwalitatief goed;
  6. De activiteit is vernieuwend, mogelijk zelfs grensverleggend;
  7. De activiteit bevat educatieve elementen op het gebied van kunst en cultuur.

Aan de bovengenoemde voorwaarden kunnen door aanvragers geen rechten worden ontleend. Het bestuur bekijkt van aanvraag tot aanvraag welk gewicht aan de afzonderlijke voorwaarden moet worden toegekend en of andere specifieke zaken voor het verstrekken van een financiële bijdrage opportuun zijn.

Aanvraagformulier voor een bijdrage

Lees voor u de aanvraag indient eerst de voorwaarden en procedure.
Hoe wij met uw privacy omgaan leest u hier.

__________________
__________________
__________________
UPLOADEN BIJLAGEN(jpg, png, pdf, jpeg):
__________________
__________________