De stichting

De stichting heeft tot doel het bevorderen van culturele activiteiten in de gemeente Westerveld op het gebied van:

  • beeldende kunst
  • theater
  • letteren
  • drama
  • dans
  • muziek
  • muziektheater
  • audiovisuele kunst

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door verenigingen, stichtingen en andere organisaties en/of organisatoren financieel te ondersteunen bij het realiseren van culturele activiteiten binnen de gemeente WesterveId. Het Cultuurfonds Westerveld draagt op deze manier bij aan culturele projecten of activiteiten.

Omdat inkomsten (bijv. uit kaartverkoop) vaak onzeker zijn, kan het cultuurfonds een bijdrage in de kosten van groepen en individuen voor zowel professionele als amateur activiteiten leveren. Er zijn wel voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen. Na de aanvraag van een activiteit beoordeelt het cultuurfonds of de activiteit voor een bijdrage in aanmerking komt.

Bestuur

Marion de Rijk, voorzitter
Gerben Douna, secretaris
Hans van Eeden, penningmeester
Koos Mirck, bestuurslid
Jannie de Leeuw – Winkels, bestuurslid

Statuten

De statuten van Stichting Cultuurfonds Westerveld vindt u hier.